1. Viktig

  1. Legg en av de tre nøklene du mottar og metallplaten med det inngraverte nøkkelnummeret på et sikkert sted.
  2. Sørg for at DISKLOK-nøkkelen blir slipt av en låsesmed eller en annen profesjonell nøkkeltjeneste etter neste kjøp. Dette fjerner skarpheten som av og til kan føre til lukkeproblemer (se 7.).
  3. Bruk ikke olje- eller silikonbaserte produkter, da dette kan føre til at låsen tettes. Bruk heller vårt spesielle grafittpulver.
  4. Fest alltid DISKLOK forsiktig på rattet. For å beskytte eksklusive ratt og minske slitasjen på rattet ved bruk av DISKLOK, anbefaler vi at du bruker vårt ratttrekk.

DISKLOK gul

DISKLOK sølv